Народныя фрашкі

Народныя фрашкі

34 хвіліны

Aўтар: Севярын Квяткоўскі
Агучыў: Севярын Квяткоўскі
Мова: беларуская

Słova fraški maje akademičnaje tłumačeńnie: polskaje "fraszki" pachodzić ad italjanskaha "frasci", što značyć "drabiaza, łuchta". Jak litaraturny žanr fraški ǔźnikli ǔ siaredniaviečnaj Polščy na hruncie narodnaj paezii. U Biełarusi słova "fraška" viarnułasia va ǔžytak na pačatku 1990-ch jak aznačeńnie anekdotu z realnaha žyćcia. "Narodnyja fraški" heta sapraǔdnyja, zabaǔnyja pa formie historyji žyćcia Biełarusi i biełarusaǔ kanca XX - pačatku XXI stahodździa.

Крыніца: Камунікат